ยืนยันการชำระเงิน

Step 1 : ใส่เลขใบสั่งซื้อ
ORDER -

ท่านสามารถดูเลขที่ใบสั่งซื้อจากอีเมล์ที่ท่านได้รับหลังจากกดสั่งซื้อ

Step 2 : ระบุรายละเอียดการโอนเงิน

Bangkok Bank [BBL] ธนาคารกรุงเทพ - 243-0-64193-2 บจ. อิมเมจสไตล์
Krungthai Bank ธนาคารกรุงไทย - 053-0-16425-6 บจ. อิมเมจสไตล์
Kasikorn Bank ธ.กสิกรไทย สาขา ลาดพร้าว 67 - 005-8-83413-0 บจ. อิมเมจสไตล์
The Siam Commercial Bank ธ.ไทยพาณิชย์ - 130-226611-2 บจ. อิมเมจสไตล์
น.

(รองรับไฟล์ภาพนามสกุล .jpg, .gif และ .png เท่านั้น)
Step 3 : ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน